tel: +386 31 232 607

Arhitekturni biro


> Projektiranje

je za nas iskanje optimalne rešitve skupno z naročnikom. Rezultat skupnega dela je končna idejna zasnova, za katero se pridobi potrebna soglasja, pripravi načrte za gradnjo ter pridobi gradbeno dovoljenje.

> več

> Nadzor

je za nas pojasnjevanje načrta na gradbišču, nadziranje gradnje ter sodelovanje pri oblikovanju detajlov in morebitnih sprememb.

> več

> Svetovanje

je za nas tolmačenje gradbene zakonodaje, usmerjanje pri razmišljanju o optimalnih rešitvah gradbenih posegov ter opozarjanje na možnosti in omejitve pri zasnovi objekta.

> več

> Publikacije

Z izdajanjem publikacij želimo širši javnosti odpreti vrata v svet arhitekture, predstaviti lokalno arhitekturno in kulturno dediščino ter delovanje našega biroja.

> več