tel: +386 31 232 607

Plešivo, Kmetijsko-turistični kompleks PULEC, 2003–2012

Na zemljišču s stanovanjsko-gospodarskim objektom ter razglednim stražarskim stolpom JLA so se v obdobju dvajsetih let pozidali objekti, ki trenutno zaokrožajo gradbeni program sodobnega kmečkoturističnega kompleksa v Brdih. 

PREJ

Obstoječa hiša (1), obstoječa vinska klet (2), stražni stolp (3)

 

POTEM

Stanovanjski objekt (1), gostišče z igrišči za tenis in stanovanjem (2), sodobna vinska klet s stanovanjem in prostori za sprejem gostov (3), novi parkirni prostori (4), prostori za shranjevanje kmetijskih strojev s plavalnim bazenom (5) in turistični apartmaji (5).

Odločilno vlogo pri zasnovi kleti je predstavljalo ohranjanje dominantne lege stražnega stolpa. Objekt je zato postavljen v padajoč teren proti zahodu. S ceste Medana–Krmin je klet dostopna po tunelu, zato ta ni vidna iz središča Medane.
KLET
Prostori, namenjeni predelavi in hranjenju vina, so v kletni etaži na zahodni strani in so dosegljivi iz vinogradov. Po krajšem tunelu na severni strani pa je klet povezana s cesto, kjer je tudi glavni vhod. Prostori za zorenje in hrambo vina so v zemlji in dosegljivi po tunelu s ceste, kjer so locirani tudi prostori za skladiščenje stekleničenega vina. Odprti nadstrešek za mehanizacijo povezuje klet z apartmaji, ki so na rahlo višjem nivoju.

PRITLILČJE

V pritličju je na južni strani stanovanje, ki je neposredno povezano s prostori za sprejem gostov vinske kleti. Nad delom kleti je terasa, iz katere je mogoč dostop tako na stražarski stolp kot tudi do turističnih nastanitev. Te so zasnovane v treh manjših hiškah, ki ustvarjajo manjši skupni atrij.

PREREZ