tel: +386 31 232 607

Publikacije

Z izdajanjem publikacij želimo širši javnosti razširiti pogled v delovanje našega biroja predvsem na področje negovanja arhitekture in ohranjevanja lokalne arhitekturne dediščine.

 

ŠMARTNO NEKOČ IN DANES - PRENOVA ŠMARTNEGA OD LETA 1974 DO 2012, 2012

Publikacija je nastala v sodelovanju med birojem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Nova Gorica ob finančni pomoči Občine Brda. Etnološko zgodovinski okvir je prispevala etnologinja Andreja Ščuovt. Naš prispevek pa govori o izdelavi tehnične dokumentacije, spremljanju obnovitvenih del ter pridobivanju finančnih sredstev za prenovo naselja.

 

BRIŠKA HIŠA, 2015

Knjiga je, ob finančni pomoči Občine Brda, domačije Belica ter Hiše Marica, nastala kot katalog k stalni razstavi BRIŠKA HIŠA v Šmartnem. Obravnava razvoj briške hiše od prazgodovine do danes. Knjiga je nastala v sodelovanju avtorjev različnih strok. Glavni namen knjige je prikaz kontinuitete nastajanja večinoma stanovanjsko gospodarskih objektov na način dodajanja novih celic v vseh smereh. Tako se podoba hiše stalno spreminja in s tem tudi podoba naselja.

 

POT IN DELO NEKEGA ARHITEKTA, IZIDOR SIMČIČ, 2017

Knjiga je mozaik podob arhitekture, ki je nastajala na neobičajni poti nekoč kmečkega sina iz Brd. Rodil se je v začetku druge svetovne vojne in bil še kot majhen priča posameznim vojnim prizorom. Iz Brd ga je vera v življenje vodila preko Nove Gorice v Ljubljano in od tam preko Benetk v Nemčijo. Bogata spoznanja na tej poti so ga preusmerila domov. Tu je našel vse tiste možnosti ustvarjanja, zaradi katerih je na začetku kariere odšel v svet .