tel: +386 31 232 607

O nas

TD Biro, d. o. o. je bil ustanovljen v letu 1990 s sedežem v Solkanu in je deloval v širšem goriškem prostoru. Glede na izkušnje (sanacije, kultura, vodenje inženiringa, dobro poznavanje ruralne problematike) se je vedno bolj usmerjal v projektiranje zasebnih objektov: trgovin, kleti samostojnih vinarjev ter stanovanjskih hiš z izrazitim osebnim karakterjem. Z reformo občin je prevzemal vse več nalog s področja urejanja zunanjih javnih prostorov na podeželju ter razvojnih projektov za posamezne občine. Pri svojem delu sodeluje s stalnimi sodelavci drugih branž. Z razširitvijo biroja v letu 2011 se je preimenoval v TD + M Biro, d. o. o. in prenesel sedež na naslov Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko.

Cilji

Glavno izhodišče pri delovanju biroja je čim celovitejša pomoč investitorjem tako pri iskanju najustreznejših rešitev, celovitem zastopanju investitorjev v postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj ter spremljanje gradnje. Pri snovanju projektnih rešitev je prioriteta iskanje ravnovesja med pogosto nasprotujočimi se pogoji in potrebami sodobnega človeka s poudarkom na ustvarjanju harmonije med funkcijo, tradicijo in sodobnostjo. Naša načela so največje mogoče zadovoljevanje individualnih potreb investitorjev, hkrati pa skladno vključevanje novih objektov v obstoječi prostor ter kultiviranje in ohranjanje identitete.

Naša zgodovina

Ustanovitev TD Biro, d. o. o. s sedežem v Solkanu.

Oblikovanje interjerja igralnega salona v hotelu Park za HGP Gorica.

V sodelovanju z arh. Robertom Nanutom 1. mesto na natečaju za tržnico v Krminu.

Občina Brda ustanovi ŠTUDIJSKO SREDIŠČE GRAD VIPOLŽE kot pobudo za prenovo vipolškega gradu.

Izgradnja HIŠE KULTURE v Šmartnem, ki predstavlja ključni objekt za prenovo naselja.

Razširitev biroja ter sprememba naslova in imena v TD + M Biro, d. o. o. s sedežem v Dolnjem Cerovem.

Zaključek projekta Podrate, urejanja javnih površin v Šmartnem, ki je postavil nov mejnik v prenovi naselja.

S sponzoriranjem Občine Brda izdaja knjižice Prenova Šmartnega od 1974 do 2012.

Postavitev razstave BRIŠKA HIŠA v Šmartnem.

Občinska nagrada arhitektu Izidorju Simčiču za življenjsko delo.

Uspešno sodelovanje pri turistično-kulturnem projektu »Brda, harmonija kultur«.

S sponzorstvom Občine Brda, domačije Belica iz Medane ter hiše Marica iz Šmartnega izdaja knjižice Briška hiša.

Izid knjige »Življenje in delo nekega arhitekta«, ki opisuje življenjsko delo arhitekta Izidorja Simčiča pred in po ustanovitvi biroja.

Postavitev pregledne razstave najizrazitejših del arhitekta Izidorja Simčiča v obdobju njegovega petdesetletnega delovanja.

Naša ekipa


Martin Simčič

Diplomiral je na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Diplomsko delo in večji del študijskih del je opravil pri profesorju dr. Mariu Perossi. Že v času študija se je ukvarjal s problematiko urejanja podeželja in posodabljanja ruralne hiše. Pri tem se je v okviru domačega biroja seznanjal s prakso ter tako nadgradil sodobno teoretično znanje z vsakodnevnimi izkušnjami. To je omogočilo, da je polagoma prevzel strokovno vodenje biroja, ki deluje na sintezi teorije in prakse, novih stremljenj in dosedanjih izkušenj.


Izidor Simčič

Diplomiral je leta 1968 na fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Krajše obdobje je delal v tovarni Salonit, po študijski praksi v Benetkah se je za nekaj let zaposlil v Nemčiji, kjer se je seznanil s prenovo starih mestnih jeder. S tem je nadaljeval tudi po vrnitvi v domovino. Največ se je ukvarjal s prenovo utrjenega naselja Šmartno v Brdih, to je zdaj skoraj v celoti sanirano. Celotno obdobje se je v okviru TD Biroja ukvarjal s projektiranjem najrazličnejših objektov: stanovanjskih hiš, spominskih objektov, vinskih kleti, notranjih ureditev, urejanja javnih prostorov ter (večinoma) zgodovinskih razstav. V času vključevanja Slovenije v EU je deloval pri nastajanju čezmejnih in drugih evropskih projektov. Najpomembnejši projekt iz tega obdobja je bil Študijsko središče Grad Vipolže, ki je pripomogel h končni prenovi objekta v letu 2014.


Tonka Simčič

Diplomirala je leta 1975 na fakulteti za gradbeništvo Univerze v Ljubljani. Zaposlila se je v Splošnem projektivnem biroju v Ljubljani, kjer se je pod mentorstvom direktorja Stojana Ribnikarja kot statičarka ukvarjala s sanacijo najpomembnejših slovenskih kulturnih spomenikov. V letu 1977 se je preselila na Goriško in do leta 1991 delovala v inženiringu SGP Gorica. Po osamosvojitvi Slovenije in ustanovitvi Občine Brda je prevzela sektor za komunalno gospodarstvo ter okolje in prostor in ga vodila do upokojitve konec leta 2008. Dragocene izkušnje treh pomembnih področij projektiranja izrablja pri poslovnem vodenju TD + M Biroja.