tel: +386 31 232 607

Šmartno, Ureditev prostora pred vhodom v zgodovinsko jedro - Podrate, 2012

 

Podrate – »PRED VRATI« je prostor pred vhodom v obzidano jedro vasi. S širitvijo naselja v smeri Imenja se je začel razvijati nov del naselja, tako da je novonastali trg pravzaprav središče »velikega« Šmartnega, ki ga obkrožajo javni objekti in povezuje starejši in novi del. Sredino tako nastalega trga označuje krožna tlakovana površina.

 

 

Trg služi tudi avtobusnemu postajališču ter parkiranju vedno večjega števila turistov. Zaradi strmo padajočega terena proti severu je bilo treba večji del trga postaviti na stebre. Tako nastali prostor (pod parkiriščem) bo dragocen za zadovoljevanje naraščajočih potreb po prostoru v naselju.

 

IDEJNA ZASNOVA

TLAKOVANJE TRGA

 

TLORIS DVORANE POD TRGOM